Jak przekazać 1% podatku?

Dowiedz się, jak przekazać 1% podatku,
wesprzyj działania wybranej organizacji.

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w swoim zeznaniu rocznym wpisać numer KRS wybranej fundacji oraz obliczoną kwotę 1% – nie trzeba robić samodzielnych przelewów, kwota ta zostanie automatycznie przekazana przez adekwatny urząd skarbowy. Przekazanie 1 procenta nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami dla podatnika, dlatego warto poświęcić chwilę, aby przeznaczyć swój 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Kto może przekazać 1% podatku?


Ogólnie 1% podatku może przekazać każdy, kto rozlicza roczne przychody podlegające opodatkowaniu, niebędące z tego podatku zwolnione. Są to osoby, które:

  • rozliczają się poprzez roczny PIT z opodatkowaniem 18% oraz 32%,
  • rozliczają się ryczałtowo od przychodów ewidencjonalnych,
  • rozliczają się w oparciu o podatek liniowy (19%),
  • rozliczają przychody ryczałtowe (np. prawa majątkowe) określone w ustawie o PIT.

Jeśli spełniasz któryś z tych warunków, możesz przekazać 1% z Twojego podatku. Aby to zrobić, należy w odpowiednie rubryki PIT wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz kwotę, która nie przekracza 1% podatku.

Gdzie znaleźć numer KRS organizacji pożytku publicznego?


Żeby móc przekazać 1% podatku na konkretną organizację, należy się upewnić, czy posiada ona status organizacji pożytku publicznego i posiada numer KRS. Numer KRS należy następnie umieścić w odpowiedniej rubryce PIT 2016.

KRS organizacji pożytku publicznego znajdziesz tutaj - lista organizacji pożytku publicznego a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1% - ile to jest? Jak obliczyć 1 procent?


Chcąc obliczyć kwotę 1% od podatku, wystarczy pomnożyć podatek należny (przykładowo w PIT-37 znajdziesz go w polu nr 126) przez 1%. Po obliczeniu 1% podatku dochodowego, otrzymaną kwotę należy zaokrąglić w dół do części dziesiętnej, np. jeśli po obliczeniu 1% od Twojego podatku wynosi 38,59 zł, to w PIT należy wpisać kwotę 38,50. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ kwota, którą będziemy chcieli przekazać, nie może przekraczać wartości 1% podatku należnego.

Gdzie w PIT wpisać kwotę 1% podatku?


W każdym zeznaniu PIT, który umożliwia Ci przekazanie 1 procenta z podatku, znajdziesz sekcję zatytułowaną: Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). To tutaj umieszczasz numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku, a także kwotę. Należy uzupełnić wszystkie pola w tej sekcji, żeby 1% został przekazany.

W kolejnej sekcji – Informacje uzupełniające – możesz wypełnić trzy rubryki: cel szczegółowy, zgoda na przekazanie danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres) do wskazanego OPP, a także informacje dodatkowe (np. e-mail, numer telefonu). Te pola są opcjonalne.

W rubryce „cel szczegółowy” możesz określić, czy chcesz aby kwota 1% została przekazana na potrzeby konkretnej osoby, środki, akcje itp. Trzeba jednak mieć na uwadze, że OPP może dysponować środkami z 1% w dowolny sposób – określony przez Ciebie cel jest dla OPP sugestią. Niżej znajdziesz dokładne informacje na temat PIT i rubryk, w których należy wpisać kwotę 1 procent.

PITNumer KRS OPPKwotaCel szczegółowy Przekazanie
danych osobowych
Informacje
dodatkowe
PIT-36Pozycja nr 329Pozycja nr 330Pozycja nr 331Pozycja nr 332Pozycja nr 333
PIT-36LPozycja nr 97Pozycja nr 98Pozycja nr 99Pozycja nr 100Pozycja nr 101
PIT-37Pozycja nr 137Pozycja nr 138Pozycja nr 139Pozycja nr 140Pozycja nr 141
PIT-38 Pozycja nr 57Pozycja nr 58Pozycja nr 59Pozycja nr 60Pozycja nr 61
PIT-39Pozycja nr 51Pozycja nr 52Pozycja nr 53Pozycja nr 54Pozycja nr 55
PIT-28Pozycja nr 134Pozycja nr 135Pozycja nr 136Pozycja nr 137Pozycja nr 138

Przekaż 1% podatku


Zachęcamy do przekazania 1% podatku. Dzięki możliwości przekazania 1% podatku, można bez żadnego wysiłku i nieodpłatnie wesprzeć działania wybranej organizacji pożytku publicznego. Ciebie to nic nie kosztuje, a możesz pomóc komuś, kto tego potrzebuje.