Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe Toruń

Vestibulum commodo volutpat laoreet
Maj 8, 2014
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o złamanie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na mniejsze kategorie, które określają rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczącą szkodę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, aby postępowanie jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie pochodzi z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu podjąć konkretne działania. Są to więc sprawy powiązane z formą oraz kryteriami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w zabieganiu o lepsze warunki kary. Najczęstszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani także starają się o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli dokonanych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, kiedy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to rezulataty takich działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu też wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także nieprzepisowe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.