1% podatku – najczęstsze pytania

 

Kto może przekazać 1% podatku?


1 procent może przekazać osoba fizyczna. Osoby prawne nie mają takiej możliwości. 1 procent podatku można przekazać w ramach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28.

 
 

Czy osoba prawna może przekazać 1% podatku?


Nie, taką możliwość mają wyłącznie osoby fizyczne.

 
 

Czy firmy mogą przekazać 1% podatku?


1% podatku może przekazać osoba fizyczna, czyli taka, która płaci podatek dochodowy od osób fizycznych albo podatek od przychodów ewidencjonalnych, czy prowadzi działalność jednoosobową i opłaca podatek 19% (podatek liniowy). Osoby prawne, czyli przykładowo spółki czy państwowe przedsiębiorstwa nie mają takiej możliwości.

 
 

Czy przekazywanie 1% jest obowiązkowe?


Nie, możliwość przekazania 1% na wybraną organizację pożytku publicznego jest przywilejem podatnika, a nie jego obowiązkiem. Podatnik może skorzystać z niego, ale nie musi.

 
 

Jak obliczyć 1 procent podatku?


Kwota 1% nie może przekraczać wartości 1% podatku należnego. Dlatego jeśli chcesz obliczyć kwotę 1%, powinieneś pomnożyć podatek należny przez 1%. Następnie otrzymaną kwotę trzeba zaokrąglić w dół (do części dziesiętnej). Przykładowo gdy otrzymałeś wynik 47,39 zł, to w PIT należy wpisać kwotę 47,30 zł.

 
 

Czy emeryci rozliczani przez ZUS mogą przekazać 1%?


Tak, jest taka możliwość. Emeryci chcący przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego, muszą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Robią to poprzez PIT 40A, w którym należy wypełnić część „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W tej sekcji podaje się numer KRS oraz obliczoną kwotę 1%. Należy również pamiętać, aby zeznanie podatkowe zostało złożone w odpowiednim terminie. Tutaj przeczytasz więcej na temat prawidłowego przekazywania 1%.

 
 

Czy mogę podzielić mój 1% na kilka organizacji?


Nie, 1% można przekazać na jedną organizację.

 
 

Czy wypełniając kilka PIT mogę w każdym przekazać 1%?


Jeden PIT to możliwość wskazania jednej organizacji pożytku publicznego – osoba, która składa kilka deklaracji, może w każdej z nich określić inną organizację.

 
 

Czy firmy mogą przekazać 1% podatku?


Jeśli chcesz przekazać 1% podatku na konkretną osobę, możesz to określić w swoim zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz w „Informacjach dodatkowych” cel przekazywanej kwoty. Pamiętaj jednak, że organizacja pożytku publicznego może, ale nie musi wziąć pod uwagę tego celu.

 
 

Czy przekazując 1%, mogę w dalszym ciągu odliczyć darowizny od dochodu?


Tak, wypełniając PIT można przekazać 1% oraz odliczyć darowizny od dochodu – jedno nie wyklucza drugiego.

 
 

Co w sytuacji, gdy wysłano korektę zeznania podatkowego? Czy urząd skarbowy uwzględnia 1 procent w zeznaniach z korektą? Czy określenie OPP w korekcie zeznania podatkowego jest brane pod uwagę?


Jeśli zeznanie i korekta zostały wysłane w terminie, to urząd skarbowy bierze pod uwagę KRS wskazany w zeznaniu podatkowym, nawet jeśli przesłano korektę zeznania. W sytuacji, gdy KRS był podany tylko w korekcie zeznania, urząd również przekaże 1% podatku na rzecz wybranej przez nas OPP.

 
 

Przekaż 1% podatku


Oczywiście całość wpływu, jaką organizacje pożytku publicznego otrzymują w ramach 1% od podatku, nie są jedynym źródłem finansów, które OPP otrzymują, niemniej warto poświęcić chwilę, aby przekazać wybranej organizacji swój 1% z podatku. Dla wielu z tych organizacji każda złotówka ma ogromne znaczenie.